top of page
Archeologisch onderzoek in Gent 4 (2002-2010)

Archeologisch onderzoek in Gent 4 (2002-2010)

auteurs

Stad Gent. Dienst Stadsarcheologie


uitgever

GVSALM

publicatiedatum

2009


prijs

10 euro i.p.v. 20 euro voor leden

15 euro i.p.v. 25 euro voor niet-leden


beschikbaarheid

Het boek is verkrijgbaar in het STAM, de Stadswinkel en in diverse boekhandels in Gent. 

Te verkrijgen bij een activiteit van de GVSALM.


over de publicatie

Dit zesde deel uit de lopende (2de) reeks Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent is onderdeel van wat stilaan een imposant ‘corpus’ wordt van archeologische bevindingen in de eerste decennia van ons derde millennium. Onmisbaar voor wie echt wil weten ‘hoe het was’. Niet zozeer om alles te lezen, dan wel om zich te kunnen informeren over welbepaalde onderwerpen, plaatsen, straten, huizen en om daarover wetenschappelijk verantwoorde informatie te kunnen opzoeken … en vinden!


Vijftien onderwerpen komen aan bod. Elf betreffen de vroegere stad, vier handelen over onderzoek in de deelgemeenten. Enkele thema’s werden stevig uitgewerkt: middeleeuws schoeisel (verdeeld over twee artikels), bewerkt bot en gewei, ivoren mesheften met van afbeeldingen van menselijke figuren met dieren: valkeniers en vrouwen met schoothondjes. Telkens worden belangrijke Gentse vondsten in detail beschreven en in een brede internationale context geplaatst met overvloedig illustratief materiaal en vergelijkingen. Hierbij worden soms al oude vondsten, teruggaand tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, samen met jonger materiaal bestudeerd.


Dat laatste is ook het geval met de grafkelders, meer dan een halve eeuw geleden aangetroffen in de kruisgang van de Sint-Pietersabdij. Een nooit gepubliceerd rapport van stadsarchitect Fritz De Boever uit 1954 wordt weergegeven. De vondsten van beschilderde binnenafwerking van de graven, die gelukkig bewaard bleven en tot de topstukken van de site behoren, worden besproken. Dit gebeurt samen met de bouwgeschiedenis van de abdij, speciaal de kruisgangen. De vondsten worden in de context geplaatst van de monastieke bouwtraditie en begraafcultuur. De Gentse keldergrafdecoraties en beschilderingen illustreren een laat-middeleeuwse traditie die vooral in het graafschap Vlaanderen populair was.


De andere onderwerpen betreffen recent archeologisch onderzoek her en der in de stad en in de deelgemeenten Desteldonk (Koemeersstraat, historische meersenconfiguratie), Drongen (Ganzerikstraat, steentijd - ijzertijd vondsten), Mariakerke (parochiekerk, in het bijzonder de dakkappen) en Sint-Denijs-Westrem (The Loop, een Gallo-Romeins ‘gehucht’). Meest in het oog springend daarbij is het Prinsenhof: resten in de Simon de Mirabellostraat van een poortgebouw met flankeertorentjes en ophaalbrug. Niet prinsheerlijk, maar daarom niet minder interessant zijn de bevindingen in de Gandastraat (zandwinningkuilen), Hoge Weg (loopgraven uit WO II, met een spectaculaire foto van een bombardement in 1944), Kantienberg - Kramersplein - Voetweg (prehistorische cultuurlaag, zandwinningkuilen, waterput), Posteernestraat (rest van de vermoedelijk 12de-eeuwse stadsmuur, registratie van een vrij hoge ongestoorde moederbodem in dit stadsgedeelte) en Rekelingestraat (vroeger Wenemaergodshuis en vismijn).

Zoals steeds is het boek schitterend geïllustreerd en zeer verzorgd uitgegeven.

bottom of page