Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Vrijdagavond 11 december 2015 vond de publieksjury van de GVSALM monumentenprijs plaats. De vakjury had op 27 november 2015 al haar oordeel geveld. We lichten hier de laureaten van beide jury's even nader toe.

Kunstlaan Biezekapelstraat 2a

De publieksjury koos volgende laureaten :

Voor de categorie particuliere realisaties :

1. Kunstlaan 41 – eigenaar Vennootschap RVDD - ontwerper: Lieven Hanselaer en Mark Bernaert

De eerste prijs werd gegeven aan de restauratie van de art-nouveauwoning Kunstlaan 41. De restauratie van zowel interieur als exterieur werd met veel zorg en met respect voor de authenticiteit en aanwezige erfgoedwaarden uitgevoerd. In overleg en in goede samenwerking met de stedelijke dienst Monumentenzorg en Architectuur en met het agentschap Onroerend Erfgoed werden op basis van een grondig uitgevoerd (voor)onderzoek gefundeerde restauratie-opties genomen. De volledige restauratiecampagne is een getuige van een doorgedreven aanpak van de eigenaar en is bijgevolg een goed voorbeeld van erfgoedzorg en –beheer.

2. Kleinevleeshuisstraat 2a – eigenaar Artenys NV – ontwerper SUM architecten

De tweede plaats ging naar de restauratie van de zg. middeleeuwse keuken die deel uitmaakte van het 14de-eeuwse godshuis van de wolwevers. De gemaakte keuze van de eigenaar om rond het pand in ruïneuze toestand een nieuwe glazen structuur te plaatsen waardoor veel oorspronkelijk materiaal behouden en geconserveerd kon worden bleek een gouden zet. De kwaliteitsvolle nieuwbouw ondersteunt de erfgoedwaarden en maakte een herbestemming van dit pand mogelijk.

3. Nederpolder 4 – eigenaar Patrick Van de Voorde en Tine Van Rumst – ontwerper aNNo architecten

De derde plaats ging naar de restauratie van de woning Nederpolder 4. Het dak en de voor- en zijgevel werden grondig aangepakt met respect voor de bestaande architectuur. Een nieuwe tuinkamer tegen de zijgevel ter vervanging van een eerder storende constructie uit vermoedelijk de jaren 1950 geeft zeker een meerwaarde aan het project.

 

Voor de categorie openbare besturen/publieke rechtspersonen:

1. Biezekapelstraat 2 Sint-Baafshuis – eigenaar Het Besturend Bureau van het Bisschoppelijk Seminarie" – ontwerper Archipl architecten

De restauratie van alle daken en van de gevels en interieurs van een deel van het complex was geen makkelijke opgave. Op basis van een grondig vooronderzoek (onder meer archeologisch en bouwhistorisch onderzoek, kleuronderzoek, …) werden gefundeerde restauratie-opties genomen. De hele restauratie is een bewijs van de consistente visie van de eigenaar en de architecten die in overleg met de stedelijke dienst Monumentenzorg en Architectuur en met het agentschap Onroerend Erfgoed de restauratie heeft uitgevoerd met respect voor de erfgoedwaarden en gelaagdheid van het pand.

2. Jozef Plateaustraat 22 – eigenaar Universiteit Gent – ontwerper: gevelrestauratie: Arch&Teco Architecture and Planning (Architektenburo Berteloot) - interieur 2de fase bibliotheek L&W: Projectbureau DGFB – Ugent

Dit project werd gekozen omwille van de grote nauwgezetheid waarmee dergelijk groot dossier werd aangevat. De eigenaar, de Universiteit Gent, heeft een steeds groeiende aandacht voor de indrukwekkende erfgoedwaarden van het pand. Niet enkel worden de gevels nauwgezet en met respect gerestaureerd, ook sommige interieurs zijn met de nodige zorg voor detaillering en materiaalkeuze afgewerkt.

3. Hoogpoort 62 – eigenaar Hogeschool Gent – ontwerpers Arch&Teco Architecture and Planning en Bureau 56

Een grondig vooronderzoek ivm de restauratie van de verschillende soorten gevelafwerkingen wees op de grote moeilijkheidsgraad. Verschillende soorten natuursteen en baksteen uit diverse periodes leidden tot verschillende restauratieopties. Maximaal behoud was het vertrekpunt. Na de restauratie werd het binnenpleintje opnieuw ingericht.

 

De vakjury had op 27 november 2015 al haar oordeel geveld. Dat is opvallend gelijklopend met dit van de publieksjury.

Voor de categorie particuliere realisaties :

1. Kunstlaan 41 – eigenaar Vennootschap RVDD - ontwerper: Lieven Hanselaer en Mark Bernaert

2. Lieven De Winnestraat 22 - eigenaar: van Philippe Van Acker en Dorine De Smet verkozen. ontwerper :Buro-C Architecten bvba

De jury loofde deze restauratie omwille van de hoge graad van detaillering. De restauratie werd kwaliteitsvol uitgevoerd met respect voor de erfgoedwaarden en authentieke erfgoedelementen. De jury had eveneens bewondering voor de gedrevenheid van de eigenaars die met weinig subsidies deze restauratie hebben uitgevoerd.

3. Kleinevleeshuisstraat 2a – eigenaar Artenys NV – ontwerper SUM architecten

 

Voor de categorie openbare besturen/publieke rechtspersonen:

1. Biezekapelstraat 2 Sint-Baafshuis – eigenaar Het Besturend Bureau van het Bisschoppelijk Seminarie" – ontwerper Archipl architecten

2. Jozef Plateaustraat 22 – eigenaar Universiteit Gent – ontwerper: gevelrestauratie: Arch&Teco Architecture and Planning (Architektenburo Berteloot) - interieur 2de fase bibliotheek L&W: Projectbureau DGFB – Ugent

3. Hoofdkerkstraat 1 - Kapittelstraat 11 – eigenaar Kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal - ontwerper : architectenbureau Bressers bvba

Ondanks de kleinere omvang werd het project met evenveel zorg uitgevoerd. Het pand was bij aanvang van de restauratie in slechte staat, maar de eigenaar en het architectenbureau slaagden erin om met weinig middelen en subsidies een kwaliteitsvolle restauratie uit te voeren.

  

IMG 1631a

 

Kunstlaan Kunstlaan 41

Kleinevleeshuissteeg 2a Kleinevleeshuissteeg 2a

Lieven De Winnestraat 22 Lieven De Winnestraat 22

Nederpolder 4 Nederpolder 4 

 

Biezekapelstraat 2a Biezekapelstraat 2

Jozef Plateaustraat 22 Jozef Plateaustraat 22 

Hoogpoort 62 64 Hoogpoort 62 

Hoofdkerkstraat 1 Kapittelstraat 11 Hoofdkerkstraat 1 - Kapittelstraat 11