Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Het tweede luik van de GVSALM-activiteit rond de Romeinse LIMES tussen Noordzee en Donau is het vervolg op de voordracht van vorig jaar door stadsarcheoloog dr. Wouter Dhaese, wetenschappelijk medewerker bij het Romeins Arcehologisch Museum van Oudenburg. Hij gaf daarbij een inleiding tot onze vijfdaagse verkenning van de Limes van Noordzee tot Donau - de Romeinse grensverdediging langsheen de Rijn en Main - de organisatie van de Romeinse kustverdediging langsheen de Noordzee in Vlaanderen en Nederland.

Meer informatie: zie Het Profiel maart / april 2017

Deelname busreis: 15€ per persoon
Inschrijving vóór 1 juni 2017 door storting op rekeningnummer GVSALM BE 57-4412-0720-0135
Datum: 10 juni 2017 .
Aanvang: 13:30u
Einde: omstreeks 19:30u
Locatie: vertrek bus parking Zwart Doos, Dulle Grietlaan 12, Gentbrugge