Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

De gevels in de buurt of in het zicht van het Gravensteen werden hersteld bij de beëindiging van de restauratie van de burcht. Het herstel van het decor kwam in fasen tot stand en behelsde een zestigtal historische panden. Het betwistbare resultaat bepaalt nog altijd voor een groot deel het uitzicht van de Kuip van de stad.
De meeste gebouwen waren in privéhanden maar het stadsbestuur herstelde de gevels ervan met een conventieovereenkomst. Bijna twintig procent van het beoogde aantal gevels kon niet voor de start van de wereldexport van 1913 worden aangepakt. Zo belicht het boek eveneens de bouwgeschiedenis van de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Joseph De Waele, de restauratiearchitect van het Gravensteen was als eerste betrokken bij het herstel van de historische bebouwing. Na zijn dood werd hij opgevolgd door de architecten Ernest Van Hamme en Amand Janssens.

  • Auteur: Guido Everaert – Dienst Monumentenzorg en Architectuur
  • Verkrijgbaar: nog verkrijgbaar 
  • Prijs: 29€ 
  • Waar te koop: stadswinkel - Botermarkt 17a, 9000 Gent - Dienst Monumentenzorg en Architectuur – Veldstraat 50, 9000 Gent

Referentie afbeelding Het verfraaide decor van het gravensteen