Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

 

1575 BraunHogenberg KLEUR UG kaart 1084 2 600 x 506

Op donderdag 24 januari 2019 om 20h00 kan u genieten van de jaarlijkse Raveschotlezing. Dit jaar is de gastspreker Prof. Dr. Dries Tys die een inkijk zal geven in de ontwikkeling van het vroegmiddeleeuwse Gent en de rol van de vergadering van de vrije mannen in dit proces. Deze boeiende uiteenzetting is ineens ook de feestelijke start van het nieuwe archeologische jaar. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.

  • Een stadsarcheologisch welkom
    Gunter Stoops,  Stadsarcheologie Gent

  • De start van een nieuw jaar en een inleiding tot de lezing
    Filip Watteeuw, Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

  • Cultus, bestuur en handel en de dynamiek van Gent als 'Centrale Plaats'
     Prof. Dr. Dries Tys, Hoofddocent Medieval Archaeology, Vrije Universiteit Brussel

In de discussie rond de ontwikkeling van vroegmiddeleeuwse handel en de verklaring van het ontstaan van middeleeuwse steden wordt meer en meer aandacht geschonken aan het belang van het proces van 'assembly'. Met deze term wordt het samenkomen van de mensen bedoeld en dit in het kader van de typische (vroeg)middeleeuwse vergadering van de vrije mannen die instonden voor bestuur, rechtspraak én ritualiteit. In dat kader wordt ook de ontwikkeling van het vroegmiddeleeuwse Gent herbekeken, als één van de plaatsen waar reeds heel vroege informatie voor handen is over zo’n assembly-plaats en -moment. Markt en ritualiteit hebben ook in Gent nauwe banden, en dat blijkt uit het verhaal van de koopman en de gouden kelk van Sint-Baafs, waarmee de avond zal begonnen worden.

  • Receptie

 

De spreker:
Professor Dr. Dries Tys doctoreerde aan de VUB  in 2003 met een dissertatie over het middeleeuwse landschap in de Kustvlakte. Sinds 2005 is hij lector Middeleeuwse Archeologie aan de VUB, waar hij eveneens hoofd was van het Departement Kunstwetenschappen en Archeologie.

Zijn kennisgebied situeert zich voornamelijk op het vlak van de middeleeuwse archeologie en de landschapsarcheologie. Zijn onderzoek focust zich op de ontwikkeling van middeleeuwse landschappen en nederzettingen en dit in relatie tot de sociale processen en strategieën. Een bijzondere aandacht hierbij gaat naar de periode tussen de Franken en de feodale tijd.

Prof. Dr. Dries Tys is voorzitter van de Medieval Europe Research Community waarin de samenwerking wordt bewerkstelligd tussen archeologen binnen en buiten Europa. Hij is vice-voorzitter van de Society for Medieval Archaeology en lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. 

Tevens participeert hij aan verschillende wetenschappelijke projecten zoals o.a. MEDEA, een open source databank voor metaaldetectievondsten en het pas opgerichte CRUMBEL (Cremations, Urns and Mobility - Ancient Population Dynamics in Belgium) een interdisciplinaire samenwerking tussen universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in het kader van crematiegraven van het Neolithicum tot de vroege middeleeuwen.

 
Praktische informatie:

-
24 januari 20h00 in het Gravensteen, Sint-Veerleplein 11

- Toegang gratis, inschrijven niet nodig.

- Wie minder mobiel is, kan best vooraf even Stadsarcheologie Gent contacteren op het telefoonnummer 09 266 57 60