Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

GVSALM LOGO 1

lidgvsalm

Cover Cloquet boek

De GVSALM bracht twee architectuuronderzoekers over het oeuvre van Cloquet samen, wat resulteerde in het boek “Louis Cloquet (1849-1920), Architect tussen Monument en Stad” plus een wandelgids langsheen Cloquets Gentse oeuvre.

Het boek is verkrijgbaar in het STAM, de Stadswinkel, en in diverse boekhandels in Gent.

De verkoopprijs is 35 euro (30 euro voor leden van de GVSALM). De wandelgids kost 5 euro.

De geboren Henegouwenaar en ingenieur Louis Cloquet (1849-1920) was gedurende zijn professionele loopbaan achtereenvolgens ingenieur van bruggen en wegen en later technisch en artistiek directeur in de drukkerij Saint-Jean l’évangeliste van de gebroeders Desclée in Tournai, secretaris en veelzijdig redacteur van het tijdschrift Revue de l’art Chrétien, architect en restaurateur in de neogotische middens van Jean Béthune, en uiteindelijk in 1890 hoogleraar architectuur aan de Ecole spéciale des ingenieurs te Gent, stad waar hij voortaan zou wonen. Op het eind van de negentiende eeuw kreeg hij een aantal overheidsopdrachten die een belangrijke plaats in de Gentse stadsveranderingen van de eeuwwisseling 1900 zouden innemen.

Als hoogleraar architectuur kreeg Cloquet in die periode de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van niet minder dan vijf instituten. Het Rommelaere Instituut, nabij de Bijloke, werd internationaal beschouwd als een modelinstelling betreffende hygiëne. Aan de hand van deze gebouwen licht Lieselotte Van de Capelle het innovatieve karakter van zijn architectuur toe.

In Gent zou Cloquet als architect en stadsbouwer dan weer een grote rol spelen in de heraanleg van de binnenstad - de Kuip - in aanloop naar de wereldexpositie van 1913. Patrick Goditiabois  beschrijft de weg die Cloquet - een bewonderaar van Middeleeuwse architectuur - aflegde van restaurateur van eenvoudige kerken in het Doornikse naar de complexe relatie van de Gentse Monumenten en de nieuwe stadsbouw tot de grondige stedenbouwkundige vernieuwingen die het aanzien van de tot dan toe vrijwel intacte maar gelaagde middeleeuwse stad grondig zouden veranderen. Hierbij wordt onder meer de bouw van de Sint-Michielsbrug en het voormalige Postkantoor op de Korenmarkt toegelicht in een zoektocht naar de wortels van de voort durende (toeristische) aantrekkingskracht van deze bijzondere plek.

Lieselotte Van de Capelle studeerde in 2011 af als ingenieur-architect aan de UGent. Voor haar masterscriptie deed ze onderzoek naar technische installaties in het oeuvre van onder meer Cloquet. Sindsdien heeft professor Louis Cloquet haar niet meer losgelaten en heeft ze bijkomend onderzoek verricht naar zijn universitaire carrière. Op heden werkt ze als architect bij architectenbureau Serck, waar ze de mogelijkheid heeft om erfgoed en architectuurhistorisch onderzoek te combineren met architectuur.

Patrick Goditiabois studeerde in 1983 af als architect aan HAISL te Gent. In 1987 verkreeg hij een Licentiaatsdiploma Architectuurwetenschappen aan de KUL. Zijn licentiaatsverhandeling ‘Louis Cloquet, Architect tussen Monument en Stad’ legde hij af bij Prof. Dr. Marcel Smets. Hij werkte mee aan projecten als Inventarisatie Patrimonium Sint-Lucas Gent (1985) en Architectuur als Buur (1988). Hij publiceerde o.a. over het Posthotel Gent in ‘Stad in Opbouw. Deel II’ (1992) en verder in tijdschriften als A+. Als architect werkte hij voornamelijk als ontwerper, o.a. voor het bureau Archi+I/Buro II.

LOUIS CLOQUET (1849-1920) - Architect tussen Monument en Stad

D/2022/3508./01

ISBN 9789464519280